การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ช่วยรักษาสุขภาพดีขึ้น

การเพิ่มอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศมีหลักการการทำงานลักษณะคล้ายการหายใจของมนุษย์ มีการนำอากาศสะอาดบริสุทธิ์เข้าและนำอากาศเสียออก ถ้านำอากาศที่ดีเข้าสู่ปอดก็จะทำให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีอายุยืนยาว

บ้านเปรียบเสมือนปอด

บ้านพักอาศัยก็เสมือนปอดของมนุษย์ ดังนั้นระบบระบายอากาศจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก บางท่านอาจคิดว่าเพียงติดพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศเสียออกก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่ออากาศเสียถูกระบายออกจากบ้าน อากาศจากภายนอกจะต้องถูกดูดเข้ามาแทนที่เสมอ

ดังนั้นถ้าอากาศที่เข้ามาในบ้านเป็นอากาศเสีย การติดพัดลมระบายอากาศเพียงอย่างเดียวก็คงอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

ระบบระบายอากาศที่ดี ควรต้องคำนึงถึงการเติมอากาศบริสุทธิ์และระบายอากาศออกจากบ้านด้วย

มนุษย์ต้องการอากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่ ?

มนุษย์ต้องการปริมาณอากาศบริสุทธิ์อย่างน้อย 0.5 ลบ.เมตร/ชั่วโมง/คน

การเติมอากาศเข้าสู่ตัวบ้าน อาจทำได้หลายวิธี เช่น การเปิดประตูหรือหน้าต่าง การติดช่องระบายอากาศ การติดช่องบานเกล็ด แต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศได้

อากาศที่เข้าสู่ตัวบ้านควรผ่านกระบวนการกรองฝุ่นขนาดเล็ก เชื้อโรค และกลิ่น

เครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Ventilation) กับ เครื่องกรองอากาศ (Air Purifier) ต่างกันอย่างไร?

เครื่องเติมอากาศสามารถนำออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร แต่ เครื่องกรองอากาศ ไม่สามารถทำได้

การเติมอากาศช่วยให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวภายในบ้านเย็นลง

โดยปรกติ เมื่อแสงแดดตกกระทบเข้ากับหลังคาหรือผนังของอาคาร พลังงานความร้อนภายในอาคารจะถูกสะสมมากขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในรู้สึกร้อน หรือเปรียบเสมือนจอดรถยนต์ไว้กลางแสงแดดแล้วเข้าไปนั่งรถยนต์ทันที จะทำให้รู้สึกถึงความร้อนภายในรถยนต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความร้อนสะสมภายใน

เครื่องเติมอากาศ ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

การกำจัดปัญหาความร้อนสะสมภายใน

ถ้าเปิดกระจกรถยนต์แล้วจอดไว้กลางแดด แล้วเข้าไปนั่งทันทีความรู้สึกก็ยังร้อน แต่จะร้อนน้อยกว่าที่ปิดกระจกไว้สนิท เนื่องจากการเปิดกระจกไว้จะช่วยระบายความร้อนสะสมภายในออกไปได้

กรณีการเติมอากาศเข้าไปภายในบ้าน ช่วยลดความร้อนในอาคาร หลักการจะคล้ายกับจอดรถยนต์เปิดกระจกไว้เช่นกัน
โดยจะเติมอากาศจากภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าภายในอาคาร ช่วยดันความร้อนออกตัวบ้าน และใช้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ ช่วยในการดูดความร้อนออก

สรุป: การเติมอากาศให้ภายในอาคาร ช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดีขึ้น และ ช่วยให้บ้านพักเย็นขึ้น

เครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Ventilator)

เครื่องเติมอากาศติดผนัง (Fresh Air Ventilation:Wall Mount)

คุณสมบัติเด่น:

หน้าจอแสดงผลค่าฝุ่น PM2.5: แสดงค่าฝุ่นละอองภายในบ้าน

กรองอากาศมาตราฐาน HEPA H13: นำอากาศจากภายนอกผ่านแผ่นกรองมาตราฐาน HEPA ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ได้

โหมดการทำงาน Sleep Mode: ปิดหน้าจอแสดงผล ในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้รบกวนขณะพักผ่อน

โหมดการทำงานประหยัดพลังงาน Smart Mode: ปรับการทำงานตามค่าฝุ่นละออง ถ้ามีฝุ่นละอองในห้องมาก เครื่องจะเพิ่มปริมาณลมให้ภายในห้องมากขึ้น เพื่อระบายอากาศเสียออก
และเมื่อปริมาณฝุ่นน้อยลงเครื่องจะเพิ่มอากาศน้อยลง

หน้าจอแบบสัมผัส: สามารถควบคุมการทำงานที่หน้าจอ ออกแบบรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย

เครื่องเติมอากาศติดผนัง (Fresh Air Ventilation:Wall Mount)

แผ่นกรองอากาศ (HEPA Filter Panel)

ประหยัดพลังงานด้วยระบบอัจฉริยะในเครื่องเติมอากาศ(Smart Mode)

แผงควบคุมสัมผัสและรีโมทคอนโทรลเครื่องเติมอากาศติดผนัง

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>