คำถามที่พบบ่อย

 • 1) ระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter คือ อะไร ?

  ตอบ เป็นระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไป เช่น Daikin, Mitsubishi, Carrier เป็นต้น มาใช้กับระบบโซล่าเซลล์ โดยใช้ Solar Inverter เป็นตัวเชื่อมระหว่างเครื่องปรับอากาศกับระบบโซล่าเซลล์ ดังนั้นระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนได้

  2) ทำไมต้องเลือกระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter ?

  ตอบ มีเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในบ้าน หรือสำนักงานอยู่แล้ว และต้องการประหยัดค่าไฟ
  แต่ถ้ายังไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทางเราแนะนำให้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิด ACDC Hybid Solar เพราะประหยัดไฟฟ้ามากกว่า

  3) สามารถใช้ตอนกลางคืนได้ไหม ?

  ตอบ เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ปกติ แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง ไม่ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

  4) มีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟใช้ในตอนกลางคืนได้ไหม ?

  ตอบ ระบบนี้ถูกออกแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันอย่างเดียว ถ้าลูกค้าต้องการที่จะสำรองไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ออกแบบได้


 • 1) ระบบเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar คือ อะไร ?

  ตอบ ระบบเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้โซล่าเซลล์ต่อตรงกับเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ต้องผ่าน Solar Inverter ทำให้ระบบนี้ประหยัดไฟฟ้าได้มากถึง 90%

  2) ความแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar กับ เครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter?

  ตอบ ทั้ง 2 ระบบนี้ ทำงานเหมือนกัน แต่ความแตกต่างคือ เครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar ไม่มี Solar Inverter ทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า

  3) สามารถใช้ตอนกลางคืนได้ไหม ?

  ตอบ เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ปกติ แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง ไม่ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์


 • 1) ระบบเครื่องปรับอากาศ Solar Collector คือ อะไร ?

  ตอบ ระบบเครื่องปรับอากาศ Solar Collector จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นความร้อนมาช่วยให้ compressor ทำงานน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งได้ถึง 34.5%

  และระบบเครื่องปรับอากาศ Solar Collector ไม่ได้ใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับ ระบบเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar และ เครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter

  2) ระบบเครื่องปรับอากาศ Solar Collector สามารถใช้ตอนกลางคืนได้ไหม ?

  ตอบ เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ปกติ แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง 100%

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only