ฝุ่น PM 2.5 เป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผิวหนังและระบบทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งฝุ่น PM 2.5 นั้นเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟป่า การเผาไหม้ การก่อสร้าง ควันจากยานพาหนะและควันบุหรี่ อันเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้และมีปัญหาในการหายใจ อีกทั้งยังสะสมอยู่ในปอดหรือกระแสเลือดได้ระยะยาว

แม้ว่าเราจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ขณะออกไปข้างนอกบ้านแล้วเป็นอย่างดี แต่ภายในบ้านก็ยังหนีไม่พ้นอานุภาคขนาดเล็กของฝุ่นได้ จึงจำเป็นต้องปิดบ้านให้สนิทและติดตั้งระบบกรองกาศอย่าง ‘พัดลมกรองอากาศ’ ที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคขนาดเล็ก รวมถึงเพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้านได้ด้วย

พัดลมกรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในบ้านได้อย่างไร?

พัดลมกรองอากาศ (Purify Ventilator)

เป็นพัดลมที่ช่วยกรองฝุ่นในอากาศภายในบ้านได้ โดยจะดูดอากาศภายในห้องเข้าสู่ตู้กรองอากาศ เมื่ออากาศผ่านแผ่นกรองจะแล้วจะถูกฟอกให้บริสุทธิ์แล้วจะถุกปล่อยกลับสู่ห้องเดิมอีกครั้ง จากนั้นจะช่วยเติมอากาศหรือออกซิเจนภายในบ้าน

ข้อดีของการใช้พัดลมกรองอากาศในบ้าน

  • ป้องกันฝุ่น PM 2.5 อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น โดยสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็ก ฝุ่นละออง รวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในอากาศได้ผ่านตู้กรองอากาศภายในตัวพัดลม
  • ลดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ โดยพัดลมฟองอากาศจะช่วยกรองกรองเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น กลิ่นควัน เชื้อรา ไรฝุ่น ฝุ่นละออง
  • ฟอกและเพิ่มอากาศภายในบ้าน ทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์และเพิ่มออกซิเจนหมุนเวียนภายในบ้าน จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้น
  • สุขภาพและระบบทางเดินหายใจดีขึ้น พัดลมกรองอากาศนอกจากจะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา จึงทำให้ปอดได้รับออกซิเจนและทำงานได้ดีขึ้น แถมยังลดโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในระยะยาวได้

วิธีเลือกซื้อพัดลมกรองอากาศในบ้าน

1. เลือกซื้อพัดลมกรองอากาศให้เหมาะกับขนาดพื้นที่ หากภายในบ้านหรือห้องที่ต้องการกรองอากาศมีขนาดใหญ่ ควรเลือกพัดลมที่มีอัตราระบายอากาศและกำลังไฟฟ้าสูง เช่น หากห้องมีขนาด 25-30 ตารางเมตร ควรเลือกพัดลมที่มีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต์และอัตราระบายอากาศ 310 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะช่วยกรองและฟอกอากาศได้อย่างทั่วถึง

2. ประสิทธิภาพของแผ่นกรอง โดยแผ่นกรองของพัดลมควรประกอบไปด้วย แผ่นกรอง Primary Filter แผ่นกรอง HEPA H12 และแผ่นกรอง Carbon Filter ที่จะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เศษฝุ่นละอองและช่วยดูดซับกลิ่นควันภายในบ้านได้

3. อุปกรณ์และอะไหล่ของพัดลมกรองอากาศ นอกจากจะต้องมีความแข็งแรงและผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพแล้ว ยังควรมีอุปกรณ์และชุดอะไหล่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ เช่น ตัวพัดลม ตู้กรองอากาศ เข็มขัดรัดท่อ หน้ากากระบายลม ท่อลม เป็นต้น รวมถึงมีการรับประกันคุณภาพและสามารถซื้ออะไหล่ได้ในราคาที่เหมาะสม

ฝุ่น PM 2.5 ในอากาศอาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นในช่วงที่สภาพอากาศมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง จึงควรปิดบ้านให้มิดชิดและเปิดพัดลมที่ช่วยกรองเชื้อรา กลิ่นควัน และฝุ่น PM 2.5 อย่างพัดลมกรองอากาศ DWA Cool รุ่น PV100 ที่มีแผ่นกรองคุณภาพ 3 ชั้น ช่วยกรองและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนภายในบ้าน แถมยังสามารถเปิดใช้งานอย่างปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>