บริษัท DWA COOL เปิดกิจการมาแล้ว 4 ปี ผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ของ DWA COOL มีหลากหลายชนิด อาทิ เช่น พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา, พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง,พัดลมกรองอากาศ, เครื่องเติมอากาศ ฯลฯ ที่สามารถใช้ได้ทั้งใน โรงงานอุตสหกรรม, คลังสินค้า, สำนักงาน, โรงเลี้ยงสัตว์, ห้างสรรพสินค้า, ห้องเก็บสารเคมี  บ้านพักอาศัย, หรือ คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

DWA COOL ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่มาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ เพราะสินค้ามีรับประกันทุกชิ้น นานสูงสุด ถึง 5 ปี มีรับประกันงานติดตั้งและหลังการขาย สินค้าโซล่าเซลล์ ของ DWA COOL รับรองผล สามารถประหยัดพลังงานได้จริงและสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

รีวิวสินค้าจากผู้ใช้จริง

ภาพติดตั้งที่โรงงาน/สำนักงาน

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>