โปรโมชั่น

โปรโมชั่น รับ Summer 2020

ส่วนลด 5% ทุกผลิตภัณฑ์

สำหรับลูกค้าเก่า ลดเพิ่มเป็น 10%

สินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น:

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ / เครื่องเติมอากาศ (FAV)

หลอดไฟโซล่าเซลล์

เครื่องปรับอากาศโซล่าเซลล์

หมายเหตุ

1) โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ / เครื่องเติมอากาศ / หลอดไฟโซล่าเซลล์
2) ไม่สามารถแลกกลับเป็นเงินสดได้
3) โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้

โปรโมชั่น 20 – 31 มีนาคม 2563