ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของคุณภาพอากาศ (Air Quality) ก่อน

คุณภาพอากาศคือตัวชี้วัดสภาพอากาศ ถ้ามีคุณภาพอากาศที่ดีหมายถึงมีปริมาณฝุ่นละอองและสารเคมีที่น้อย แต่ถ้าคุณภาพอากาศที่แย่หมายถึงมีปริมาณฝุ่นละอองและสารเคมีที่มากนั่นเอง

ตัวเลขที่บงชี้ถึงคุณภาพอากาศ มีมาตรการวัดที่เรียกว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) หรือมีตัวย่อ AQI

ซึ่งถ้าค่า Air Quality Index (AQI) มีค่าที่ต่ำหมายความว่า คุณภาพอากาศดี ในทางกลับกันถ้า Air Quality Index (AQI) ที่สูง จะหมายความว่าคุณภาพอากาศแย่หรืออันตายมาก

ตามมาตรฐานเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) จะแบ่งด้วยกัน 5 ระดับ

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

AQIความหมายสีที่ใช้คำอธิบาย
0 – 25คุณภาพอากาศดีมากฟ้าคุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
26 – 50คุณภาพอากาศดีเขียวคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
51 – 100ปานกลางเหลืองประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
101 – 200เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส้มประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
201 ขึ้นไปมีผลกระทบต่อสุขภาพแดงทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูลจาก air4thai.pcd.go.th

เชื้อโควิด-19 (COVID 19) แพร่กระจายได้อย่างไร?

เชื้อโรคโควิด อาศัยตัวกลางฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเกาะไปกับฝุ่นละอองเพื่อแพร่กระจาย

งานวิจัยผลกระทบมลภาวะทางอากาศ กับ เชื้อไวรัสโควิด-19

จากการศึกษาวิจัย พบว่า เมืองที่มีดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ที่สูง จะพบการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สูงเช่นกัน

ข้อมูลจาก ScienceAdvance.org

แนวทางแก้ปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19

การยับยังเชื้อโรคโควิด-19 คือ ต้องกำจัดมลภาวะอากาศที่แย่ หรือ ทำให้ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ให้ต่ำลง ซึ่งเครื่องมือที่ได้รับการรับรองคือ ระบบระบายอากาศพร้อมกรองอากาศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ก็มีหลายแบบหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ในการใช้งาน

สำหรับบ้านพักอาศัย หรือ คอนโดมิเนียม:

เครื่องเติมอากาศติดผนัง ERV

รุ่น FAV-WM-ERV

เครื่องเติมอากาศ

รุ่น FAV-SR

พัดลมกรองอากาศ

รุ่น PV100

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม:

พัดลมกรองอากาศ

รุ่น PV250

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>