ทุกวันนี้ หลายๆ ท่านพยายามหาวิธีประหยัดรายจ่ายให้มากที่สุด การลดค่าไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ คือ การใช้พลังงานทดแทนที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ โดย ณ ในเวลาปัจจุบันนี้ถือว่าได้ยอมรับทางด้านคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ใช้ และมีแนวโน้มถูกใช้ขึ้นมากเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทุกสถานใช้ ก็คือ หลอดไฟ ถ้าท่านที่กำลังหาวิธีลดค่าไฟฟ้า เราขอแนะนำ หลอดไฟโซล่าเซลล์ภายใน (Indoor Solar Lighting)

หลอดไฟโซล่าเซลล์

ประสิทธิภาพหลอดไฟโซล่าเซลล์ภายใน (Indoor Solar lighting)

1) สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หลอดไฟโซล่าเซลล์ภายใน ใช้อุปกรณ์ Lighting Hybrid AC/DC เป็นตัวช่วยให้หลอดไฟทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีที่มีแสงแดด : Lighting Hybrid AC/DC ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้หลอดไฟทำงาน
กรณีที่มีแสงแดดน้อย : Lighting Hybrid AC/DC ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ผสมกับไฟฟ้าจากสายส่ง เพื่อให้หลอดไฟทำงาน
กรณีที่ไม่มีแสงแดด : Lighting Hybrid AC/DC ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง เพื่อให้หลอดไฟทำงาน

2) ลดค่าไฟฟ้าจากสายส่งได้สูงถึง 37 %

กรณีตัวอย่าง : ใช้หลอดไฟ LED ขนาด 12w จำนวน 6 ดวง เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง

หลอดไฟ LED ใช้พลังงานไฟฟ้า : 12w x 6 ดวง x 12 ชม = 864 w/วัน
ค่าไฟฟ้า ( 1 unit = 4 บาท)
ชำระค่าไฟฟ้า(วัน) 0.864 x 4 = 3.456 บาท/วัน
ชำระค่าไฟฟ้า(เดือน) 3.456 x 30 = 103.68 บาท/เดือน
ชำระค่าไฟฟ้า(ปี) 3.456 x 365 = 1261.44 บาท/ปี

ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 40 W จำนวน 1 แผง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า : 40 x 4 = 160 w/วัน

ดังนั้น ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง: 864 – 160 = 704 w/วัน หรือ 0.704 unit/วัน
ค่าไฟฟ้า ( 1 unit = 4 บาท)
ชำระค่าไฟฟ้า(วัน) 0.704 x 4 = 2.816 บาท/วัน
ชำระค่าไฟฟ้า(เดือน) 2.816 x 30 = 84.48 บาท/เดือน
ชำระค่าไฟฟ้า(ปี) 2.816 x 365 = 1027.84 บาท/ปี
ลดค่าไฟฟ้าจากสายส่งได้ (1261.44 – 1027.84)x100/1261.44 = 18.51%

ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 40 W จำนวน 2 แผง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า : 40 x 4 x 2 = 320 w/วัน

ดังนั้น ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง: 864 – 320 = 544 w/วัน หรือ 0.544 unit/วัน
ค่าไฟฟ้า ( 1 unit = 4 บาท)
ชำระค่าไฟฟ้า(วัน) 0.544 x 4 = 2.176 บาท/วัน
ชำระค่าไฟฟ้า(เดือน) 2.176 x 30 = 65.28 บาท/เดือน
ชำระค่าไฟฟ้า(ปี) 2.176 x 365 = 794.24 บาท/ปี
ลดค่าไฟฟ้าจากสายส่งได้ (1261.44 – 794.24)x100/1261.44 = 37.04%

3) หลอดไฟโซล่าเซลล์มีอุปกรณ์เสริมที่อำนวยความสะดวก

รีโมทควบคุม เปิด/ปิด หลอดไฟโซล่าเซลล์ + สวิตซ์เปิด/ปิด

สามารถใช้รีโมทควบคุม เปิด/ปิด หลอดไฟโซล่าเซลล์ ได้ไกลถึง 10 เมตร
รีโมทควบคุมเปิด/ปิดหลอดไฟโซล่าเซลล์

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>