ก่อนทราบถึงจุดคุ้มทุน อยากให้ผู้อ่านได้ทราบประโยชน์ของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

ประโยชน์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์

1) เพื่อดูดอากาศหรือกลิ่นภายในห้องครัว ห้องเก็บของ หรือห้องน้ำ

2) ติดตั้งเพื่อกันความร้อนจากใต้หลังคา

3) เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในอาคาร

ระบายอากาศออกภายนอก

นอกจากนั้นพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ ยังสามารถนำไปใช้ติดตั้งในรถยนต์ เรือโดยสาร ได้อีกด้วย

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ ถือว่าเป็นพัดลมที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาต่ำ ส่งผลให้มีจุดคุ้มทุนสั้นเมือเปรียบเทียบกับพัดลมระบายอากาศทั่วไป

คำนวณจุดคุ้มทุนพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์

 • พัดลมระบายอากาศติดฝ้าแบบทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า 220AC 25w ราคาเฉลี่ย 2,500 บาท/ชุด
  จำนวน 5 ชุด : 2500×5 = 12,500 บาท

  พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ รุ่น SB4100 100w ราคา 13,400 บาท/ชุด

  การคำนวณค่าไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศติดฝ้าแบบทั่วไป 220AC 25w จำนวน 5 ชุด
  กำลังไฟฟ้ารวม : 25×5 = 125w
  กำหนดให้: การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน, กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ = 1 ยูนิต, ค่าไฟ 1 ยูนิต = 4 บาท

  กำลังไฟฟ้า

  ชั่วโมง/วัน

  กำลังไฟฟ้าxชั่วโมง/วัน

  ยูนิต

  ค่าไฟฟ้า/วัน

  ค่าไฟฟ้า/ปี

  125

  8

  1,000

  1

  4

  1,460

  จุดคุ้มทุน (13,400 – 12,500)/1,460 = 0.62 ปี หรือ เท่ากับ 0.62×12 = 7.39 เดือน


 • พัดลมระบายอากาศติดฝ้าแบบทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า 220AC 25w ราคาเฉลี่ย 2,500 บาท/ชุด
  พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ รุ่น SB4020 20w ราคา 2,600 บาท/ชุด

  การคำนวณค่าไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศติดฝ้าแบบทั่วไป

  กำหนดให้: การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน, กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ = 1 ยูนิต, ค่าไฟ 1 ยูนิต = 4 บาท

  กำลังไฟฟ้า

  ชั่วโมง/วัน

  กำลังไฟฟ้าxชั่วโมง/วัน

  ยูนิต

  ค่าไฟฟ้า/วัน

  ค่าไฟฟ้า/ปี

  25

  8

  200

  0.2

  0.8

  292

  จุดคุ้มทุน: (2,600 – 2,500)/292 = 0.34 ปี หรือ 0.34×12 = 4.1 เดือน

ดังนั้นพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทนได้มีประสิทธิภาพโดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 4-8 เดือน พร้อมช่วยกันความร้อนจากใต้หลังคา

3 Responses to “พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์โบลเวอร์คุ้มทุนอย่างไร?”

 1. พรชัย

  เป็นคลังสินค้า หลังค้าเมทัลชีทใช้ได้หรือเปล่าครับ

  ตอบกลับ

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>