ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์

ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์
Solar Powered Ventilation

ประโยชน์

 • ระบายอากาศ ความร้อน ฝุ่นละออง
 • เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีมลภาวะทางอากาศ
 • ใช้พลังานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 100% หรือ ผสานกับไฟฟ้าจากสายส่ง
 • ผสมผสานกับระบบระบายอากาศประเภทอื่นๆได้ (Hybrid Ventilation)

ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ สามารถใช้กับอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial)

ลักษณะพิเศษ:

 • ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง
 • มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และความชื้น
 • ระบบเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ
 • ระบบตรวจจับฝุ่นละออง
 • ทำงานอัตโนมัติ
 • มีระบบแจ้งเตือน และตรวจสอบ
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ IOT

ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ สามารถใช้กับบ้านพักอาศัย (Residential)

ลักษณะพิเศษ:

 • ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง
 • มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และความชื้น
 • ระบบเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ
 • ระบบตรวจจับฝุ่นละออง
 • ทำงานอัตโนมัติ
 • ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (Smart phone)

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only