ระบบควบคุมคุณภาพอากาศอัจฉริยะ IOT

ระบบควบคุมคุณภาพอากาศอัจฉริยะ IOT
Smart IOT Air Quality System

เป็นระบบที่ตรวจสอบและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพอากาศภายในสะอาดและปราศจากมลพิษ

ประโยชน์:

  • ตรวจเช็คค่าสถานะปัจจุบัน / Real Time Monitoring
  • บันทึกค่าและตรวจสอบได้ด้วยระบบคลาวด์ / Clound Data Logger
  • ปรับเปลี่ยนการควบคุมผ่านระบบออนไลน์ / Online Control
  • ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line หรือ อีเมล / Line or Email Notification

โครงสร้างระบบ

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only