พัดลมกรองอากาศ รุ่น PV100

ภาพตัวอย่างการติดตั้งพัดลมกรองอากาศรุ่น PV100

PROJECT DETAILS

ติดตั้งพัดลมกรองอากาศ

 

ชื่อผลิตภัณฑ์: พัดลมกรองอากาศ(Purify Ventilator)
รุ่น: PV100

ประโยชน์:

  • กรองฝุ่น เชื้อรา กลิ่นควัน
  • กรองเชื้อโรคขนาดเล็ก หรือฝุ่น PM2.5
  • เพิ่มอากาศหมุนเวียน เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด(COVID)
  • ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เพิ่มออกซิเจนให้ภายในอาคาร
  • เติมอากาศเพิ่มอากาศสดชื่น
  • สถานที่ติดตั้ง: โรงพยาบาลนมะรักษ์

    ลดสูงสุด 30%
    30% off For Partner Only