ปัญหามลภาวะอากาศมีผลเสียต่อสุขภาพ

มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ
มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ

ก่อนจะเกิดโรคระบาด Covid-19 ที่หนักหนาสาหัสที่ทำให้คนป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากอย่างในปัจจุบัน ประเทศไทยนั้นก็มีปัญหาเรื่องมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศที่มีมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี เกิดขึ้นทั้งจากแหล่งธรรมชาติ (เช่น เกลือทะเล) และที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไอเสียจากรถยนต์ รถบรรทุก เขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจรหนาแน่น โรงงาน และงานก่อสร้างมากมายมีแนวโน้มที่จะมีอันตรายจากการเจอกับมลพิษจากฝุ่นละอองมากกว่า ในเขตชนบทก็มีความเสี่ยงเช่นกัน จากฝุ่นบนถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางหรือโรยหิน จากมลพิษทางเกษตรกรรมในรูปของแอมโมเนียซึ่งเข้ามาอยู่ในอากาศในรูปของก๊าซจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยและมูลสัตว์ และจากหมอกควันที่เกิดขึ้นเมื่อชาวไร่ชาวนาเผาพื้นที่เพื่อเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก ยิ่งละอองฝุ่นมีขนาดเล็กลงเท่าใด ก็ยิ่งเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพเท่านั้น ขึ้นชื่อว่ามลพิษ ก็นับว่าเลวร้ายทั้งสิ้น

มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ
มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ

มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กลงไปอีกยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากมันสามารถถูกสูดหายใจเข้าไป และมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปลึกถึงปอดและทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอด ทำให้เกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง และฝุ่นละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่น โดยก่อให้เกิดการแพ้ และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได้ และหากเผชิญกับมลพิษในอากาศเป็นระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้

ในปัจจุบัน นอกจากโรคระบาดต่างๆจะพัฒนาตามโลกตามสมัยแล้วนั้น เทคโนโลยีต่างๆก็มีการพัฒนาเพื่อมาป้องกันเช่นกัน เราสามารถแก้ปัญหาอากาศเสียด้วยผลิตภัณฑ์ จาก DWA COOL อย่างเช่น พัดลมกรองอากาศ(Purify Ventilator)รุ่น PV100 

ที่ช่วยกรองเชื้อรา กลิ่นควันและฝุ่นขนาด 2.5 PM ด้วยแผ่นกรองคุณภาพ 3 ชั้น, เพิ่มอากาศหมุนเวียน ลดความเสี่ยงจากโควิด(COVID), ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์เพิ่มออกซิเจนให้ภายในอาคาร, เติมอากาศเพิ่มอากาศสดชื่น พัดลมจะดูดอากาศภายในห้องแล้วนำอากาศเข้าสู่ตู้กรองอากาศ เมื่ออากาศผ่านแผ่นกรอง อากาศจะถูกกรองและฟอกให้บริสุทธิ์แล้วถูกนำกลับสู่ห้องเดิมอีกครั้ง โดยพัดลมกรองอากาศ สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง หรือจะเป็น พัดลมกรองอากาศโซล่าเซลล์ (Solar Purify Ventilator)รุ่น SPV30

นอกจากคุณสมบัติจะเหมือน พัดลมกรองอากาศ (Purify Ventilator) รุ่น PV100 แต่ พัดลมกรองอากาศโซล่าเซลล์ (Solar Purify Ventilator) รุ่น SPV30 มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างคือ ค่าไฟฟ้า 0 บาท เพราะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และตัวสุดท้ายคือ เครื่องเติมอากาศติดผนัง ERV (Fresh Air Ventilation:Wall Mount-ERV)รุ่น: FAV-WM-ERV

ที่สามารถช่วยฟอกอากาศและกรองอากาศ, เติมอากาศบริสุทธิ์, ลดความร้อนภายในบ้าน, เพิ่มอากาศสดชื่นภายในบ้าน, เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน, มีระบบระบายอากาศ 2 ทิศทาง, มีแผ่นกรอง Primary filter (2 แผ่น), แผ่นกรอง High Effeciency filter (HEPA) (1 แผ่น) และมีหน้าจอแอลซีดีที่มีความทันสมัย, สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง, ป้องกันกระแสรั่วไหล และควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย / คอนโดมิเนียม / สำนักงาน / ห้างสรรพสินค้า / โรงพยาบาล / คลินิก เป็นต้น

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>