อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า

อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า

ลักษณะการทำงานอุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ

ควรใช้อุปกรณ์นี้ กับ อุปกรณ์ Hybrid AC/DC เนื่องจาก อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะทำให้พัดลมทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อุปกรณ์ควบคุมพัดลมด้วยอุณหภูมิเป็นตัวช่วยกำหนดให้พัดลมทำงานก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิภายในช่องใต้หลังคาสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และพัดลมระบายอากาศจะหยุดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิภายใต้ช่องหลังคามีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ดั้งนั้นอุปกรณ์ควบคุมพัดลมด้วยอุณหภูมิจะให้พัดลมระบายอากาศทำงานก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิสูง และพัดลมระบายอากาศจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ซึ่งทำให้พัดลมระบายอากาศไม่จำเป็นต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า

อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า

คุณสมบัติอุปกรณ์ควบคุมพัดลมด้วยอุณหภูมิ

– สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการให้พัดลมทำงานได้ (0 – 50 ℃)

– มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิสถานะปัจจุบัน พร้อมมีไฟแสดงการทำงาน

– เซนเซอร์ สามารถป้องกันน้ำได้สามารถเดินสายไกลได้ถึง 20 เมตร

– ขนาด: 58 x 83 x 33 มม.

– น้ำหนัก: 300 ก

ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศแบบปรับค่าบน Hybrid AC/DC
หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิป้องกันน้ำ

การรับประกันสินค้า

รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

อายุการใช้งาน 2 ปี

Q: อุปกรณ์ควบคุมพัดลมด้วยอุณหภูมิจำเป็นด้วยหรือ ?

A: จำเป็นอย่างยิ่ง

บางท่านอาจคิดว่า เมื่อมีแสงแดดพัดลมโซล่าเซลล์ก็ทำงาน เมื่อไม่มีแสงแดดพัดลมก็ควรจะหยุดทำงาน แค่นั้นก็ควรจะเพียงพอกับการระบายความร้อน

แต่ในความเป็นจริง เมื่อแสงแดดส่องมาที่อาคาร พลังงานความร้อนจากแสงแดดจะถูกเก็บสะสมไว้ที่หลังคาและผนังตัวบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนจะถูกระบายทิ้งตอนที่พัดลมระบายอากาศทำงานเมื่อมีแสงแดด แต่พลังงานความร้อนบางส่วนก็ยังถูกเก็บสะสมอยู่ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารค่อนข้างสูง ดังนั้น พัดลมระบายอากาศควรต้องทำงานหลังจากที่ไม่มีแสงแดดด้วย เนื่องจากยังจำเป็นต้องระบายความร้อนที่สะสมบริเวณหลังคาและผนังอาคารของบ้านด้วย

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only