ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ

ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
Automation Ventilation System

ออกแบบการทำงานระบบระบายอากาศ ให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ลดการผิดพลาด มีความแม่นยำในการควบคุม

ประโยชน์:

  • ทำให้ระบบระบายอากาศทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ประหยัดพลังงาน
  • เป็นระบบทำงานอัตโนมัติ
  • ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ VOCs
  • ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมได้ง่าย
  • เพิ่มความแม่นยำในการควบคุม

ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ สามารถใช้กับอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial) และ บ้านพักอาศัย (Residential)

ลักษณะพิเศษ:

  • มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และความชื้น
  • ระบบเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ
  • ระบบตรวจจับฝุ่นละออง
ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only