ขั้นตอนติดตั้งพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้อง

1) เลือกตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ โดยช่องลมระบายอากาศไม่ควรถูกกีดขวางด้วยจันทันของหลังคา และแผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใต้

2) ถอดหลังคาออกจำนวน 2 แผ่น

3) ตัดหลังคาเป็นรูโค้งเว้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 นิ้ว(ใบพัด 12 นิ้ว)/ 14.5 นิ้ว(ใบพัด 14 นิ้ว) หรือวัดเทียบกับช่องระบายขนาดพัดลม

4) ทาซิลิโคนด้านบนและด้านข้างของช่องพัดลมระบายอากาศ

5) ติดตั้งฐานพัดลม(สีขาว) และยึดด้วยสกรูให้แน่น

6) เลื่อนหลังคาด้านบนของช่องระบาย ลงมาปิดฐานพัดลม

7) ตรวจสอบหลังคาต้องทับสนิทไม่มีช่องว่าง เพื่อไม่ให้น้ำเข้า

8) วางพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์บนฐานพัดลม และยึดด้วยสกรูให้แน่น

9) ปรับองศาแผงโซล่าเซลล์ด้านบนของพัดลมหันไปทางทิศใต้ โดยทำมุมประมาณ 10 – 15 องศากับแนวระดับ

ภาพตัวอย่างติดตั้งพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์บนหลังคาประเภทอื่นๆ

รายละเอียดพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา:ปรับแผ่นโซล่าเซลล์,แบบกลม

1) ใช้ติดตั้งบนหลังคา เพื่อดูดความร้อนช่องใต้หลังคา

2) ระบายอากาศมีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง หรืออากาศมีกลิ่น

สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / โรงเลี้ยงสัตว์ / ห้างสรรพสินค้า / โรงงาน / คลังสินค้า / ห้องเก็บสารเคมี เป็นต้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>