หลายท่านคงเคยเห็นหลอดไฟโซล่าเซลล์ หลายแบบและชนิด และอาจจะได้ทดลองซื้อมาใช้ติดตั้งกันที่บ้าน เพราะว่าหลอดไฟโซล่าเซลล์ราคาถูก ติดตั้งง่าย และไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบกันดีว่า หลอดไฟโซล่าเซลล์ มีกี่ประเภท และมีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภทหลอดไฟโซล่าเซลล์

1)แบบ stand alone หรือ off-grid(ออฟกริด): หลอดไฟโซล่าเซลล์ประเภทนี้ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างเดียว โดยจะไม่มีการเชื่อมต่อกับสายไฟจากการไฟฟ้า (Grid Tie) เช่น หลอดไฟโซล่าเซลล์ตามถนน (Solar Street Light), โคมไฟโซล่าเซลล์

ข้อดี: ติดตั้งได้ทุกที่ทีมีแสงแดดเข้าถึง

ข้อเสีย: แบตเตอรี่เสื่อมหลอดไฟจะไม่สว่าง / มีค่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่ / กรณีที่ไม่มีแสงแดด หลอดไฟไม่สามารถทำงานได้

2)แบบ Hybrid AC/DC: เป็นแบบผสมผสานการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ผสมกับพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง

การทำงานของระบบ Hybrid AC/DC

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้หลอดไฟทำงาน เวลากลางวัน

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟทำงาน เวลากลางคืน

ระบบนี้ควรใช้ในเวลากลางวัน เช่น สำนักงาน / โรงงาน / โรงเรียน เป็นต้น เพื่อเน้นใช้เวลากลางวัน

ข้อดี: ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง, ไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนื่องจากไม่มีแบตเตอรี่

ข้อเสีย: ไม่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากไม่มีแบตเตอรี่สำรองพลังงานไฟฟ้า


3)แบบ Hybrid AC/DC + Battery
: เป็นแบบผสมผสานการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือฉุกเฉินในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง

การทำงานของระบบ Hybrid AC/DC + Battery

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้หลอดไฟทำงาน เวลากลางวัน

ใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมในแบตเตอรี่หรือสายส่งการไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟทำงาน เวลากลางคืน

ระบบนี้ควรใช้ใน บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / โรงงาน / โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อสามารถรองรับในกรณีฉุกเฉิน

ข้อดี: ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อเสีย: มีค่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: หลอดไฟโซล่าเซลล์ (Solar light)

ตัวอย่างติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ (Solar Light Installation)

ตัวอย่างติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ (Solar Light Installation)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>