เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

ประโยชน์ของเซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

เนื่องจากพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา/ผนังจะถูกติดตั้งบริเวณหลังคา ทำให้ยากต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของพัดลม
ดังนั้น เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ได้ง่ายขึ้น ควรติดตั้งเซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

ลักษณะการทำงานเซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์จะทำการตรวจสอบการทำงาน โดยแสดงเป็นค่าความเร็วรอบการหมุนของพัดลม (รอบต่อนาที หรือ RPM) ที่จอแสดงผล และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

คุณสมบัติเซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

– วัดค่าความเร็วรอบพัดลมระบายอากาศตั้งแต่ 0000 – 9999 รอบ/นาที [RPM]

– มีหน้าจอแสดงผลความเร็วรอบ ขนาดหน้าจอ 50 x 20 มม.

– อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำงานได้ -10 C ถึง 60 C

– เซนเซอร์ สามารถป้องกันน้ำได้ IP67 สามารถเดินสายไกลได้ถึง 20 เมตร

– ขนาด: 158 x 90 x 60 มม.

– น้ำหนัก: 300 ก

– สามารถนำไปใช้ติดตั้งกับ Hybrid AC/DC และ อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ด้วยอุณหภูมิ

เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์
เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์
เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ใช้งานกับ Hybrid AC/DC

การรับประกันสินค้า

รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only