ระบบเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน Solar Collector

1) เป็นระบบประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้ไฟฟ้าได้ถึง 34.5 %

2) ราคาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานประเภทอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบโซล่าเซลล์

3) มีมาตราฐานรับรอง เช่น SGS, CE, ISO9001 เป็นต้น

4) คอมเพลสเซอร์ผลิตจากบริษัท Hitachi

การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ Solar Collector

แสดงวิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Solar Collector ตามมาตราฐานและปลอดภัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน Solar Collector

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>