การลดความร้อนภายในบ้านอาจมีได้หลายวิธี เช่น ติดฉนวนกันความร้อน ติดฟิลม์กันความร้อน เปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

แต่การติดตั้งระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ จะแตกต่างจากวิธีอื่นและมีประสิทธิภาพดีกว่า:

1) ลดความร้อนภายในบ้าน ซึ่งสามารถลดได้ 3-5 องศาเซลเซียส

2) เติมอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน โดยมีแผ่นกรองอากาศที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

3) เพิ่มอากาศหมุนเวียน จะช่วยให้ผู้อาศัยภายในบ้านรู้สึกสดชื่น ไม่ร้อนอบอ้าว หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น

4) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้และหืดหอบ

เครื่องเติมอากาศติดผนัง

(Fresh Air Ventilator-Wall)

เครื่องเติมอากาศติดผนัง (Fresh Air Ventilation:Wall Mount)

ประโยชน์

– ลดความร้อนภายในบ้าน

– เพิ่มอากาศสดชื่นภายในบ้าน

– เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน

เครื่องเติมอากาศติดผนัง (Fresh Air Ventilation:Wall Mount)

ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และเพิ่มอากาศหมุนเวียน

เป็นอุปกรณ์ที่ควรติดตั้งคู่กับ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ อุปกรณ์จะช่วยเติมอากาศที่สดชื่นแบบธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้าน โดยในตัวอุปกรณ์จะมีกรองอากาศที่ได้รับมาตราฐาน HEPA เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เชื้อรา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดฝ้าเพดาน

(Solar Ceiling Ventilator)

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดฝ้าเพดาน

ประโยชน์

– ลดความร้อนภายในบ้าน

– เพิ่มอากาศสดชื่นภายในบ้าน

– เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดฝ้าเพดาน

ใช้ติดตั้งบนฝ้าเพดาน เพื่อระบายอากาศภายในบ้านแล้วนำอากาศภายในบ้านช่วยไปไล่อากาศร้อนภายใต้หลังคา เพื่อทำให้ความร้อนภายในบ้านเย็นลง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

Solar Roof Ventilator

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา(Solar Roof Ventilator)

ประโยชน์

– ใช้ติดตั้งบนหลังคา เพื่อดูดความร้อนช่องใต้หลังคา

– ระบายอากาศมีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง หรืออากาศมีกลิ่น

– เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคายางมะตอยชิงเกิ้ล

ใช้ติดตั้งบนหลังคาเพื่อดูดความร้อนจากช่องใต้หลังคาออก เพื่อลดความร้อนใต้หลังคา ซึ่งทำให้ความร้อนภายในบ้านลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายอากาศอัจฉริยะ

(Smart Ventilation Controller)

อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายอากาศอัจฉริยะ (Smart Ventilation Controller)

ประโยชน์

– ลดความร้อนสะสมภายในบ้าน

– ระบายอากาศภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

– ตรวจจับความร้อนภายใต้หลังคา

– ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายอากาศอัจฉริยะ (Smart Ventilation Controller) ช่วยให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยควบคุมให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานในตอนกลางวัน และใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งในเวลากลางคืนหรือในวันที่ไม่มีแสงแดด

พร้อมมีฟังก์ชั่นตรวจสอบความร้อนใต้หลังคา เมื่ออุณหภูมิภายในห้องใต้หลังคาสูงจะส่งสัญญาณให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน และเมื่ออุณหภูมิต่ำลงจะส่งสัญญาณให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์หยุดทำงาน

อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ได้ โดยตรวจสอบจากความเร็วรอบการหมุนของใบพัดลม

ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดบ้านร้อน ช่วยบ้านเย็น และถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ
เนื่องจากใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด

ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ลดบ้านร้อน ช่วยบ้านเย็น

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>