อุปกรณ์ Smart home คือ อะไร?

อุปกรณ์ Smart home เป็นอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อด้วย internet เพื่อให้สามารถควบคุมการเปิด/ปิด ตรวจสอบสถานะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือsmart phone

พัดลมระบายอากาศ/หลอดไฟโซล่าเซลล์ควบคุมด้วยอุปกรณ์ Smart home

อุปกรณ์ smart home สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท เช่น พัดลม หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนๆ ก็ได้

ด้วยความสะดวกสบาย ที่สามารถสั่งเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคำสั่งเสียง และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา จึงทำให้อุปกรณ์ smart home เป็นที่นิยมมากขึ้น

โดยทาง DWA COOL ได้ผสมผสานระหว่างพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ หลอดไฟโซล่าเซลล์ให้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Smart home เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสะดวกกับการทำงาน

หลอดไฟดาวน์ไลท์โซล่าเซลล์

ควบคุมเปิด/ปิดการทำงานด้วยเสียง

ควบคุมเปิด/ปิดการทำงานด้วยเสียง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดฝ้าเพดาน และหลอดไฟโซล่าเซลล์ สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Smart home โดยสามารถนำไปใช้ที่ห้องน้ำ หรือห้องครัว เพียงแค่สั่งด้วยคำสั่งเสียง เช่น “I am going to shower” หรือ “I will cook” อุปกรณ์ smart home ก็สามารถให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์และหลอดไฟโซล่าเซลล์ทำงานได้ทันที

ตรวจสอบสถานะทำงานได้ทุกเวลา

ในวันที่รีบร้อนหรือมีงานมากมายที่ต้องรีบทำ บางครั้งก็อาจจะลืมปิดหลอดไฟได้ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถใช้ smart phone เชื่อมต่อกับ หลอดไฟ เพื่อคุณจะได้สามารถตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกปิดการใช้งาน เมื่อคุณออกจากบ้านแล้ว

ควบคุมได้ระยะทางไกล

บางครั้งต้องไปทำงานไกลจากบ้านหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ อุปกรณ์ smart home ก็สามารถควบคุมหรือตรวจสอบสถานะได้

ตรวจสอบสถานะทำงานได้ทุกเวลา

ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ หรือ หลอดไฟโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ดั้งนั้นสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและรายจ่ายได้

ตัวอย่างการใช้งาน Smart home

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ และ หลอดไฟโซล่าเซลล์ ไม่เพียงใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ โดยผสมผสานกับอุปกรณ์ smart home โดยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านมือถือ smart phone ด้วยคำสั่งเสียงหรือเพียงสัมผัส พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ได้

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>