พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนังพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง

Solar Wall Ventilator

1) ติดตั้งที่จั่วหลังคา เพื่อระบายความร้อนช่องใต้หลังคา

2) ระบายอากาศมีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง อากาศอับชื้น

3) เพิ่มอากาศหมุนเวียน ภายในอาคาร

4) ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 100%

สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / โรงเลี้ยงสัตว์ / ห้างสรรพสินค้า / โรงงาน / คลังสินค้า / ห้องเก็บสารเคมี เป็นต้น


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Download)

คำอธิบาย

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง
Solar Wall Ventilator


ประโยชน์:

 • ระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอาคาร

 • เพิ่มอากาศหมุนเวียน

 • ระบายกลิ่นเหม็นอับหรือฝุ่นละออง

ความสามารถพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง


ลดความร้อนภายใต้หลังคา

ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ช่วยให้พัดลมดูดนำความร้อนออกจากช่องใต้หลังคา ลดอุณหภูมิภายในอาคารเย็นลง


ลดภาระการทำงานและประหยัดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

เมื่ออุณหภูมิใต้หลังคาลดลง จะทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลง ซึ่งส่งผลให้ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศพร้อมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า


ยืดอายุการใช้งานหลังคา

เมื่อหลังคาได้รับแสงแดดเป็นเวลายาวนาน อุณหภูมิในหลังคาจะร้อนขึ้น ทำให้วัสดุภายในเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็ว ดังนั้น เมื่อพัดลมระบายอากาศช่วยทำให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลง ส่งผลให้อายุของหลังคายาวนานขึ้น ลดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลังคาใหม่


ลดความชื้น/เชื้อรา/ฝุ่น

เมื่อความเย็นของอากาศปะทะความร้อน จะทำให้เกิดหยดน้ำติดตามผนังฝ้าในบ้าน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือแหล่งเกิดเชื้อรา

การใช้งานพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง

ระบายความร้อนภายในหลังคา

ระบายอากาศภายในอาคาร

สำหรับบ้านพักอาศัย

รุ่น SN2013012 SN2015010 SN2013013 SN2015011 SN2015004 SN2016028
แผงโซล่าเซลล์ 12 วัตต์ (365x365x25 มม) 15 วัตต์ (365x365x25 มม) 15 วัตต์ (365x365x25 มม) 20 วัตต์ (365x410x25 มม) 30 วัตต์ (415x495x25 มม) 40 วัตต์ (495x495x25 มม)
ขนาดโครงสร้าง 317×175 มม 317×175 มม 368×175 มม 368×175 มม 368×175 มม 368×175 มม
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 14 นิ้ว 14 นิ้ว 14 นิ้ว
ปริมาณระบายอากาศ 1,955 ลบ.ม/ซม 2,040 ลบ.ม/ซม 2,845 ลบ.ม/ซม 2,975 ลบ.ม/ซม 3,230 ลบ.ม/ซม 3,485 ลบ.ม/ซม
น้ำหนัก 7.0 กก 7.0 กก 7.2 กก 7.4 กก 7.8 กก 8.0 กก
สำหรับอุตสาหกรรม

รุ่น SN2016030
แผงโซล่าเซลล์ 50 วัตต์ (495x580x25 มม)
ขนาดโครงสร้าง 368×175 มม
ขนาดใบพัด 14 นิ้ว
ปริมาณระบายอากาศ 6,205 ลบ.ม/ซม
น้ำหนัก 13.5 กก
ความสามารถพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง

14″50w ครอบคลุมพื้นที่ 140 ตร.ม

14″40w ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตร.ม

14″30w ครอบคลุมพื้นที่ 80 ตร.ม

14″20w ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.ม

14″15w ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม

12″15w ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตร.ม

หมายเหตุ

* พื้นที่หลังคาที่มีฝ้า และ หลังคามีความลาดเอียง 15-25 องศา ค่ะ
* กรณีที่มีขนาดอาคารแบบอื่น สามารถส่งแบบให้ทางเราแนะนำให้ได้ค่ะ

ขนาดพัดลมขนาดใบพัด 12 นิ้ว 14 นิ้ว
A 317 มม 368 มม
B 175 มม 175 มม


ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 12w/15w 20w 30w 40w 50w
C 365 มม 368 มม 415 มม 495 มม 495 มม
D 365 มม 410 มม 495 มม 495 มม 580 มม
F 25 มม 25 มม 25 มม 25 มม 25 มม

จุดเด่นสินค้า


แยกพัดลมระบายกับแผ่นโซ่ล่าเซลล์

แยกพัดลมระบายกับแผ่นโซ่ล่าเซลล์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง สามารถแยกพัดลมกับแผงโซล่าเซลล์ห่างจากกันได้ เนื่องจากการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในสถานที่มีแสงแดดน้อยจะทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมลง ดังนั้นการติดตั้งแยกออกจากกันจะช่วยแก้ปัญหาได้ โดยอุปกรณ์จะมีสายไฟติดมาให้ยาว 6 เมตร แต่สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 15 เมตร


อุปกรณ์ยึดผนังสามารถปรับเลื่อน

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดผนัง ตัวยึดถูกออกแบบสามารถเลื่อนปรับเข้า-ออกได้ ตามขนาดของผนัง


มอเตอร์ป้องกันน้ำ

มอเตอร์เป็นตัวสำคัญที่ช่วยทำให้พัดลมระบายความร้อนได้ดีในสภาวะท่ามกลางแดดที่ร้อนจากภายนอก ซึ่งตัวมอเตอร์ต้องทนทานกับสภาพความร้อน ความชื้นและน้ำได้


แผงโซล่าเซลล์สามารถปรับองศา

แผ่นโซล่าเซลล์ สามารถปรับองศาได้ 0°, 15°, 30°, หรือ 45° เพื่อให้สามารถรับแสงแดดได้ในแนวตั้งฉากเต็มที่และแผ่นยึดแผงโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งบนหลังคาหรือผนังได้

อุปกรณ์เสริม

เพื่อเพิ่มคุณภาพการระบายอากาศและระบายความความร้อน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานที่:

1) อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

+ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

+ ลดความร้อนภายในช่องใต้หลังคามากกว่าเดิมอีก 1-3 องศาเซลเซียส

+ ลดความร้อนสะสมภายในอาคารหลังจากไม่มีแสงแดด

2) แบตเตอรี่สำรองไฟ

+ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน หลังจากไม่มีแสงแดด 3-4 ชั่วโมง

+ ลดความร้อนภายในช่องใต้หลังคามากกว่าเดิมอีก 1-3 องศาเซลเซียส

+ ลดความร้อนสะสมภายในอาคารหลังจากไม่มีแสงแดด

+ ควบคุมพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์เปิด/ปิด ตามอุณหภูมิ

+ ลดความร้อนภายในช่องใต้หลังคามากกว่าเดิมอีก 1-3 องศาเซลเซียส

+ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Hybrid AC/DC หรือ แบตเตอรี่สำรองไฟ

+ เพื่อตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

5) อุปกรณ์ตั้งเวลาทำงาน(Timer)

+ ตั้งเวลาให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน หลังจากไม่มีแสงแดด 3-4 ชั่วโมง เพื่อลดความร้อนสะสมภายในอาคารหลังจากไม่มีแสงแดด

+ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Hybrid AC/DC หรือ แบตเตอรี่สำรองไฟ

การรับประกัน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง มีโครงสร้างของพัดลมถูกสร้างด้วยวัสดุเหล็กที่ป้องกันสนิม(Galvanized Steel) และถูกเคลือบด้วยสารที่ป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์ถูกติดตั้งจะต้องสามารถทนทานต่อแสงแดด น้ำฝน สารเคมีหรือก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในเวลาอายุการใช้งานได้ และมอเตอร์ที่ถูกรับรองด้วยมาตราฐาน IP68 ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อน้ำได้

แผงโซล่าเซลล์ :

 • โพลีคลิสตรัลไลน์(POLYCRYSTALLINE) ขนาด 12W/15W/20W/30W/40W/50W

มอเตอร์ :

 • มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (Brushless DC) มาตราฐาน IP68
 • รับประกัน 2 ปี

ใบพัด :

 • ใบพัดพลาสติกไนลอน ขนาด 12/14 นิ้ว
 • รับประกัน 5 ปี

แบตเตอรี่ :

 • แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม(Lithium) 9.6 Ah
 • รับประกัน 1 ปี

อุปกรณ์ Hybrid AC/DC :

 • รับประกัน 1 ปี

อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า :

 • รับประกัน 1 ปี

เซนเซอร์พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ :

 • รับประกัน 1 ปี

ตัวอย่างการติดตั้ง:

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *