รีโมทเปิด/ปิด + สวิตซ์เปิด/ปิดหลอดไฟโซล่าเซลล์

ลักษณะการทำงานรีโมทเปิด/ปิด+สวิตซ์เปิด/ปิด

อุปกรณ์ Hybrid AC/DC คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้หลอดไฟทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แต่รีโมทเปิด/ปิด+สวิตซ์เปิด/ปิดสามารถควบคุมหลอดไฟให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ

การทำงานรีโมทเปิด/ปิด: ควบคุมหลอดไฟให้ทำงานหรือหยุด ได้ภายในระยะ 10 เมตร

การทำงานสวิตซ์เปิด/ปิด: ควบคุมหลอดไฟให้ทำงานหรือหยุด

รีโมทควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟโซล่าเซลล์

ประโยชน์รีโมทเปิด/ปิด+สวิตซ์เปิด/ปิด

สามารถนำไปใช้ในห้องครัว/โรงจอดรถ/ห้องเก็บของ โดยปรกติห้องจะถูกปิดไฟทำให้บางครั้งเกิดอันตรายเมื่อเข้าไป เนื่องจากเดินชนกับตู้หรือของมีคมต่างๆ

เพื่อแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ สามารถใช้รีโมทเปิดให้หลอดไฟทำงานก่อนเข้าห้องและปิดหลอดไฟเมื่อออกจากห้อง

นอกจากนั้นยังมีสวิตซ์ที่สามารถเปิด/ปิดหลอดไฟได้ ซึ่งสามารถนำสวิตซ์นำไปติดใช้ไว้ในห้องได้

รีโมทควบคุมเปิด/ปิดหลอดไฟโซล่าเซลล์

คุณสมบัติรีโมทเปิด/ปิด+สวิตซ์เปิด/ปิด

– สามารถควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟด้วยรีโมท ด้วยระยะทาง 10 เมตร

– สามารถควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟด้วยสวิตซ์

– ขนาดรีโมท: ก: 3 ซม x ย: 6 ซม

– น้ำหนักรีโมท: 150 ก

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only