อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิแบบปรับค่า

บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ ?

การทำงานของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา / ผนัง / ฝ้าเพดาน

ก่อนอื่น เราขอเริ่มอธิบายจากการทำงานของแต่ละระบบก่อน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ : ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว ดังนั้นพัดลมระบายอากาศจะทำงานก็ต่อเมื่อมีแสงแดด

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ : ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ผสมผสานกับไฟฟ้าจากสายส่ง

มีแสงแดด: อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ทำให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน

มีแสงแดดน้อย: อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะผสมผสานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากสายส่ง ทำให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน

ไม่มีแสงแดด: อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง ทำให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงาน

โดยพัดลมระบายอากาศจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ อุณหภูมิภายในห้องใต้หลังคาต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ข้อดีของพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ

เนื่องจาก พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ สามารถทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดได้มากกว่า 1-2 องศาเซลเซียส ถ้าเปรียบเทียบกับพัดลมระบายอากาศที่ใช้แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว

ข้อมูลเปรียบเทียบพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิทำงานได้ดีกว่า เนื่องจากมีอัตราเฉลี่ย Air Flow Rate ที่สูงกว่า จึงทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าพัดลมระบายอากาศที่ใช้แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว

พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งที่ถูกใช้ในพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 1 วัน :

ในกรณีตัวอย่าง ถ้ามีการใช้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ (9 ชั่วโมง/วัน)
1 วัน มอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้า 25 w x 9 ชั่วโมง = 225 w-h/d
1 วัน แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้า 100% (4 ชั่วโมง) แผงโซล่าเซลล์ 30w = 30w x 4 ชั่วโมง = 120 w-h/d
ดังนั้น 1 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง 225 – 120 = 105 w-h/d
ดังนั้น 1 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง จำนวน = 105/1000 = 0.105 unit/d
โดย ค่าไฟฟ้าจากสายส่ง 1 unit(1,000 w-h) = 4 บาท/unit


ค่าไฟฟ้าต่อเดือน = [(0.105 unit/d) x (4 บาท/unit) x (30 d)] = 12.6 บาท/เดือน

ซึ่งถือว่าเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่คุ้มค่า จ่ายเงินเพิ่มเดือนละ 12.6 บาท/เดือน สามารถช่วยให้อุณหภูมิลดได้เพิ่มอีก 2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 10 – 15%

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>