อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

ประโยชน์ของอุปกรณ์ Hybrid AC/DC

เนื่องจากอุปกรณ์ Hybrid AC/DC ช่วยระบายความร้อนลดลงได้มากกว่าเดิม 1-2 องศาเซลเซียสและช่วยให้พัดลมระบายอากาศทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเปรียบเทียบพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ + อุปกรณ์ Hybrid AC/DC + อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ ทำงานได้ดีกว่า เนื่องจากมีอัตราเฉลี่ย Air Flow Rate ที่สูงกว่า จึงทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าพัดลมระบายอากาศที่ใช้แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว

ลักษณะการทำงานอุปกรณ์ Hybrid AC/DC

อุปกรณ์ Hybrid AC/DC คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีแสงแดด: อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะเลือกไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ แล้วจะส่งกระแสไฟฟ้าให้พัดลมระบายอากาศทำงาน โดยมีหลอดไฟสีเขียวแสดงที่อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

มีแสงแดดเล็กน้อย: อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะเลือกไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ก่อนเป็นหลัก และใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่งให้พัดลมระบายอากาศทำงาน โดยมีหลอดไฟสีเขียวและสีเหลืองแสดงที่อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

ไม่มีแสงแดด : อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะเลือกไฟฟ้าจากการไฟฟ้า แล้วจะส่งกระแสไฟฟ้าให้พัดลมระบายอากาศทำงาน โดยมีหลอดไฟสีเหลืองแสดงที่อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

อุปกรณ์ Hybrid AC/DC เป็นตัวควบคุมการเลือกใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยเลือกใช้แหล่งพลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ก่อนเป็นหลัก เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามากที่สุด

ข้อแนะนำ

ควรใช้อุปกรณ์ Hybrid AC/DC ร่วมกับ อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศด้วยอุณหภูมิ หรือ เซนเซอร์ เปิด/ปิดพัดลมระบายอากาศโดยใช้ประตู

โครงสร้างระบบ Hybrid AC/DC

อุปกรณ์ Hybrid AC/DC

คุณสมบัติอุปกรณ์ Hybrid AC/DC

– อุปกรณ์เลือกใช้พลังงงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์(DC)หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า(AC) เป็นแบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ก่อนเป็นหลัก

– แสดงสถานะการใช้พลังงงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์(หลอดไฟสีเขียว) หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า(หลอดไฟสีเหลือง)

– สามารถใช้กับพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ได้ถึง 3 ตัว

– เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ 24 ชั่วโมง

– แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Input) : CH1 = 15 – 50 VDC / CH2 = 220-230 VAC

– ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Current): 3 A

– ขนาด (Size): 320 x 240 x 110 มม.

– น้ำหนัก (Weight): 1.3 กก

คุณสมบัติอุปกรณ์ Hybrid AC/DC

การรับประกันสินค้า

รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only