คุณเคยรู้สึกไหมว่าชั้นบนของบ้าน เหมือนห้องอบซาวน่า? ถ้าเป็นเช่นนั้น หมายความว่าการระบายอากาศภายในบ้านของคุณยังไม่ดีพอ ถ้าคุณปล่อยไว้เช่นนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถทำลายหลังคาของคุณได้ รวมทั้งโครงสร้างภายในบ้านยังมีอายุสั้นลง และยังส่งผลกระทบให้เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์กันความร้อน

ดังนั้นการเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยระบายอากาศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการถ่ายเทของอากาศที่ภายใต้หลังคาไหลหมุนเวียนได้ดีขึ้น โดยทั่วไป อุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายก็คือพัดลมระบายอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือลูกหมุนระบายอากาศ แต่ถึงอย่างไรอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังคงมีข้อเสีย จนในปัจจุบันการระบายอากาศได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดผนัง

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดฝ้าเพดาน

กันความร้อนจากใต้หลังคา

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์สามารถดูดอากาศความร้อนออกจากห้องใต้หลังคาด้วยอัตราระบาย 150 – 1,800 cfm(ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) ซึ่งทำให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้ถึง 3 – 5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ภายในบ้านเย็นขึ้น เครื่องปรับอากาศจะทำงานน้อยลงแล้วส่งผลช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากจากการไฟฟ้าในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งเย็น เนื่องจากพัดลมสามารถทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว

หรือสามารถใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง (AC) ร่วมได้ในกรณีที่มีแสงแดดอ่อน โดยใช้อุปกรณ์ Hybrid AC/DC ให้พัดลมระบายอากาศทำงาน

ช่วยยืดอายุการใช้งานหลังคาและโครงสร้างภายในหลังคา

เมื่อความร้อนภายในห้องใต้หลังคาลดลง ส่งผลให้หลังคาและโครงสร้างใต้หลังคามีอุณหภูมิลดลงไปด้วย จึงทำให้ช่วยยึดอายุการใช้งานของหลังคา

ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาบ่อย

เนื่องจากพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับสายส่ง ดังนั้นอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมีน้อยมาก

ทำงานเสียงเบา

ใบพัดและมอเตอร์ ถูกออกแบบมาให้ทำงานเสียงเบา โดยระดับเสียงจะไม่เกิน 45 เดซิเบล(dB) ทำให้ไม่รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ถือเป็นอุปกรณ์นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่ช่วยกันความร้อนจากใต้หลังคา ซึ่งผลดีที่ตามมาคือช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นขึ้น ยังช่วยลดค่าไฟฟ้า และยังช่วยยึดอายุโครงสร้างของหลังคา

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>