EER (Energy Efficiency Ratio)

ก่อนที่จะรู้ว่า EER ช่วยลดค่าไฟฟ้าของแอร์ได้จริง เราควรรู้ว่าค่า EER คืออะไร ?

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ สามารถวัดด้วยค่า EER ได้ ซึ่งค่า EER คือสัดส่วน ปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทำได้ (output) กับกำลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในการทำความเย็น (input)

ดังนั้น ถ้าค่า EER ที่มีค่ายิ่งสูง เครื่องปรับอากาศจะยิ่งประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น

ค่า EER สามารถเข้าไปดูใน catalog หรือสามารถดูจากแผ่นแสดงคุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องได้

โดยปรกติแล้ว ค่า EER สูงมักจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์มาตราฐานเบอร์ 5 หรือเครื่องปรับอากาศที่เป็นชนิด inverter ซึ่งถ้าสังเกตุค่า EER จะมีค่าสูงกว่า 11

บางท่านอาจจะเคย เห็นค่า SEER ปรากฏแทน จะสามารถใช้แทนกันได้ไหม ต้องหาคำตอบจากบทความSEER ค่ะ

One Response to “EER ช่วยลดค่าไฟแอร์ได้จริง?”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>