เซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศโดยใช้ประตู

เซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศโดยใช้ประตู

ลักษณะการทำงานเซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศโดยใช้ประตู

ควรใช้อุปกรณ์นี้ กับ อุปกรณ์ Hybrid AC/DC เนื่องจาก อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จะทำให้พัดลมทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อุปกรณ์ควบคุมพัดลมด้วยเซนเซอร์เปิด-ปิดเป็นตัวช่วยกำหนดให้:

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานก็ต่อเมื่อประตูถูกปิด

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์หยุดทำงานก็ต่อเมื่อประตูถูกเปิด

เซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศและสวิตซ์

เซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดเพดาน

คุณสมบัติเซนเซอร์เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ

– สามารถใช้งานคู่กับสวิตซ์เปิด-ปิด

– มีสัญญาณไฟแสดงเมื่อเซนเซอร์ทำงาน

– เซนเซอร์ สามารถป้องกันน้ำได้ รับรองด้วยมาตราฐาน IP67

– ขนาด: 158 x 90 x 60 มม

– น้ำหนัก: 300 กรัม

การรับประกันสินค้า

รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี

อายุการใช้งาน 2 ปี

ลดสูงสุด 30%
30% off For Partner Only