บทความ

Our Latest Blog Posts
10
Jan

ความแตกต่างเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar กับ เครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter

ก่อนพูดถึงความแตกต่างทั้ง 2 ระบบนี้ เราควรรู้จุดประสงค์ของระบบเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ระบบนี้ ว่าถูกสร้างเพื่ออะไร ? ระบบเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้น้อยลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ (more…)

Read more →
20
Dec

ระบบโซล่าเซลล์คุ้มทุนหรือไม่

ฟังคำตอบจากผู้ใช้งานจริงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ใดๆทั้งสิ้น พลังงานฟรีที่ใช้ไม่มีวันหมด คุ้มค่าหรือไม่ ร่วมหาคำตอบพร้อมๆกัน กับ สมชาย DIY (more…)

Read more →