ก่อนพูดถึงความแตกต่างทั้ง 2 ระบบนี้ เราควรรู้จุดประสงค์ของระบบเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ระบบนี้ ว่าถูกสร้างเพื่ออะไร ?

ระบบเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้น้อยลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

โครงสร้างระบบเครื่องปรับอากาศ

ระบบเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar

ระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter

– Solar Panel (แผงโซล่าเซลล์)

ทั้ง 2 ระบบจำเป็นต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ในการช่วยจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้ระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถเลือกใช้ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ตามความต้องการ เช่น โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline)หรือโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline)

– Indoor/Outdoor Unit (คอยล์เย็น/คอยล์ร้อน)

ระบบเครื่องปรับอากาศ+ Solar Inverter : คือการนำเครื่องปรับอากาศทั่วไปในท้องตลาด เช่น เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริค (Mitsubishi Electric),ไดกิ้น (Daikin),แคเรีย (Carrier) มาใช้กับ Solar Inverter และระบบภายในเครื่องปรับอากาศทั่วไปจะมี Power Input เพียง 1 ช่องทาง คือรับไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)อย่างเดียว

ระบบเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar : รูปร่างภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่ภายในจะมีความแตกต่างกัน คือจะมี Power Input 2 ช่องทางในการรับกระแสไฟฟ้า คือ ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)และไฟฟ้ากระแสตรง(DC) อีกทั้งเครื่องปรับอากาศชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ Solar Inverter มาช่วยในการทำงานอีกด้วย

– Solar Inverter (อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC)

ระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter : คือ การนำเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่รับไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)อย่างเดียว มาใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ดังนั้น ถ้าต้องการนำมาใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ จำเป็นต้องนำอุปกรณ์แปลงไฟ(Solar Inverter)แปลงไฟกระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ(AC)ก่อน แต่การแปลงไฟจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบประมาณ 10-15% นี้จึงเป็นข้อเสียของระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter

ระบบเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar : สามารถนำไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ที่ผลิตจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)จากสายส่งการไฟฟ้า ต่อตรงเข้ากับเครื่องปรับอากาศได้เลย โดยปราศจากการใช้ Solar Inverter ดังนั้นข้อดีของระบบนี้ จะมีการสูญเสียในระบบน้อยกว่า และทำให้ลดค่าไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 90%

ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ทั้งสองระบบจะมีการทำงานที่เหมือนกัน โดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาที่มีแสงแดด และจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากสายส่งในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดหรือตอนกลางคืน

1) ช่วงที่มีแสงแดด (Day Time)

เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบโซล่าเซลล์จะทำการจ่ายไฟให้กับเครื่องปรับอากาศก่อน โดยจ่ายไฟกระแสตรง (DC) ที่สร้างมาจากแผงโซล่าเซลล์ ในช่วงเวลาที่มีแดดออก ในกรณีที่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศจะดึงไฟฟ้าจากสายส่งที่เป็นระบบไฟฟ้า (AC) เข้ามาช่วยสมดุลทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

2) ช่วงที่ไม่มีแสงแดด (Night Time)

เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบสายส่งจะส่งไฟฟ้า(AC) ให้กับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศถูกเปิดจนทำงานถึงเช้าหรือมีแดดพอเหมาะ ระบบเครื่องปรับอากาศจะทำการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ

ดังนั้น สรุปได้ว่า เครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ระบบนี้เป็น เครื่องปรับอากาศที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ แต่มีความแตกต่างของระบบคือ เครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solar ไม่จำเป็นต้องใช้ Solar Inverter แต่ระบบเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter จำเป็นต้องใช้ Solar Inverter

ข้อแตกต่างเครื่องปรับอากาศ ACDC Hybrid Solarกับเครื่องปรับอากาศ+Solar Inverter

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>