ฟังคำตอบจากผู้ใช้งานจริงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ใดๆทั้งสิ้น พลังงานฟรีที่ใช้ไม่มีวันหมด คุ้มค่าหรือไม่ ร่วมหาคำตอบพร้อมๆกัน กับ สมชาย DIY

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>